previous arrow
next arrow
Slider

PROJEKT: "THE PATH TO THE INDEPENDENT LIFE" („CESTA K NEZÁVISLÉMU ŽIVOTU“) v programe ERASMUS+ (23.09.2020)

Cieľom projektu je sú inovatívne prístupy v celoživotnom vzdelávaní prostredníctvom výmeny skúseností na medzinárodnej úrovni v oblasti alternatívnych metodík -arteterapia, muzikoterapia, ergoterapia, fyzioterapia, Koncept Bazálnej stimulácie a alternatívno-augmenttívna komunikácia (AAK).

Od 15. do 17. novembra 2019 sa v Bratislave v Centre sociálnej služby Sibírka uskutočnilo prvé nadnárodné pracovné stretnutie partnerov projektu zo Slovenska, Portugalska, Grécka, Cypru a Chorvátska.

Po uvítacej večeri sa uskutočnil dvojdňový program; predstavenie partnerov, ich organizácií a aktivít, ktoré sa budú  realizovať počas ďalších školiacich stretnutí. Boli dohodnuté termíny stretnutí vo všetkých partnerských krajinách, obsah výmeny poznatkov a skúseností, spôsob dokumentácie projektu, forma výstupov a pokyny pre šírenie. Vytvorilo sa logo projektu a nastavila sa podpora Fleep Internet na komunikáciu a ukladanie  obsahu stretnutí.

Vo februári 2020 sa nám podarilo zrealizovať prvé stretnutie v partnerskej organizácií v Portugalsku v Nazaré , kde sme sa v rámci 4 dňového programu venovali alternatívnym metódam v práci s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením v oblasti muzikoterapie, arteterapie a fyzioterapie.  Zúčastnili sme sa aj prehliadky inkluzívnej školy  a zariadenia sociálnych služieb CERCINA. V rámci návštevy v oblastnom rádiu Nazaré sme predstavili náš projekt poslucháčom v online vstupe.

Ďalšie plánované stretnutia v roku 2020 sme museli pozastaviť kvôli pandémii COVID-19, naplánovali sme ich spoločne na rok 2021.

Partnerské organizácie:

Portugalsko CERCINA - https://www.cercina.pt/

Chorvátsko – MALI DOM - http://www.malidom.hr/

Cyprus- L.C.EDUCATIONAL LTD- https://lceducational.com/

Grécko- ERGASTIRIO EIDIKIS EPAGELMATIKIS EKPAIDEFSIS KAI KATARTISIS

SERRON-  http://eeeek.ser.sch.gr/autosch/joomla15/

Slovensko- CSS SIBÍRKA- http://sibirka.sk/

Bližšie informácie môžete sledovať na: https://www.facebook.com/The-path-to-the-independent-life-111295000341021/

PROJEKTY

Projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie EPH. Súčasné obdobie pandémie prinieslo zmeny vo fungovaní v našej Sibírke. Pri uvoľňovaní opatrení počas leta chceli opäť poskytnúť bezpečné...

Taktiež ďakujeme Hlavnému mestu SR Bratislava za podporu projektu TVORÍME SPOLU, ktorého boli záujmové aktivity pre deti  s narušeným psychomotorickým vývinom, detí s poruchou...

Ďakujeme Hlavnému mestu SR Bratislava za podporu projektu RODIČOVSTVO JE AJ RADOSŤ, ktorého zámerom bola podpora rodičov a ich detí so zdravotným postihnutím, ktorí stratili radosť z rodičovstva....

Cieľom projektu je pokračovať vo vzdelávaní odborníkov , aby naďalej mohli zvyšovať kvalitu vzdelávania dospelých v prostredí CSS Sibírka a to posilňovaním zručností a prinesením nových metód v...

Cieľom projektu je sú inovatívne prístupy v celoživotnom vzdelávaní prostredníctvom výmeny skúseností na medzinárodnej úrovni v oblasti alternatívnych metodík -arteterapia, muzikoterapia,...

Pracovníci DSS Sibírka sa zúčastnili medzinárodného projektu prostredníctvom Erasmu+, kde spolupracovali s odborníkmi z Estónska, Cypru, Švédska a Rakúska. Projektový tím hľadal odpovede na...

Ak máte chuť nás podporiť, môžete tak urobiť poukázaním akejkoľvek sumy na náš darovací účet číslo SK68 8180 0000 0070 0047 2755 vedenom v Štátnej pokladnici. Do účelu platby stačí uviesť "Dar". Všetky získané prostriedky sú používané na zvyšovanie kvality života prijímateľov našich sociálnych služieb - našich klientov. Za podporu ďakujeme.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA, Sibírska 69, 831 02 Bratislava
Telefón: +421 2 4446 1207; +421 2 4446 1208, E- mail: sibirka(@)sibirka.sk

© CSS Sibírka. Všetky práva vyhradené.