previous arrow
next arrow
Slider

PROJEKT: "THE PATH TO THE INDEPENDENT LIFE" („CESTA K NEZÁVISLÉMU ŽIVOTU“) v programe ERASMUS+ (30.06.2022)

„The path to the indipendend life“ projekt Erasmus+ v rámci strategických partnerstiev v oblasti  spolupráce a výmeny osvedčených postupov na medzinárodnej úrovni sa nám úspešne podarilo naplniť v júni 2022.

Vzdelávacie mobility sme realizovali v každej zo zúčastnených krajín, kde sme si vymieňali praktickou formou skúsenosti v oblasti alternatívnych metód. Zároveň sme mohli spoznať systém práce a vzdelávania ľudí so zdravotným znevýhodnením v jednotlivých krajinách a inšpirovať sa, ako môžeme skvalitniť nami poskytované sociálne služby.

Nižšie v prílohach si môžete pozrieť všetky výstupy a oblasti ktorým sme sa venovali.

 PROJEKT: "THE PATH TO THE INDEPENDENT LIFE" („CESTA K NEZÁVISLÉMU ŽIVOTU“) v programe ERASMUS+ (23.09.2020)

Cieľom projektu je sú inovatívne prístupy v celoživotnom vzdelávaní prostredníctvom výmeny skúseností na medzinárodnej úrovni v oblasti alternatívnych metodík -arteterapia, muzikoterapia, ergoterapia, fyzioterapia, Koncept Bazálnej stimulácie a alternatívno-augmenttívna komunikácia (AAK).

Od 15. do 17. novembra 2019 sa v Bratislave v Centre sociálnej služby Sibírka uskutočnilo prvé nadnárodné pracovné stretnutie partnerov projektu zo Slovenska, Portugalska, Grécka, Cypru a Chorvátska.

Po uvítacej večeri sa uskutočnil dvojdňový program; predstavenie partnerov, ich organizácií a aktivít, ktoré sa budú  realizovať počas ďalších školiacich stretnutí. Boli dohodnuté termíny stretnutí vo všetkých partnerských krajinách, obsah výmeny poznatkov a skúseností, spôsob dokumentácie projektu, forma výstupov a pokyny pre šírenie. Vytvorilo sa logo projektu a nastavila sa podpora Fleep Internet na komunikáciu a ukladanie  obsahu stretnutí.

Vo februári 2020 sa nám podarilo zrealizovať prvé stretnutie v partnerskej organizácií v Portugalsku v Nazaré , kde sme sa v rámci 4 dňového programu venovali alternatívnym metódam v práci s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením v oblasti muzikoterapie, arteterapie a fyzioterapie.  Zúčastnili sme sa aj prehliadky inkluzívnej školy  a zariadenia sociálnych služieb CERCINA. V rámci návštevy v oblastnom rádiu Nazaré sme predstavili náš projekt poslucháčom v online vstupe.

Ďalšie plánované stretnutia v roku 2020 sme museli pozastaviť kvôli pandémii COVID-19, naplánovali sme ich spoločne na rok 2021.

Partnerské organizácie:

Portugalsko CERCINA - https://www.cercina.pt/

Chorvátsko – MALI DOM - http://www.malidom.hr/

Cyprus- L.C.EDUCATIONAL LTD- https://lceducational.com/

Grécko- ERGASTIRIO EIDIKIS EPAGELMATIKIS EKPAIDEFSIS KAI KATARTISIS

SERRON-  http://eeeek.ser.sch.gr/autosch/joomla15/

Slovensko- CSS SIBÍRKA- http://sibirka.sk/

Bližšie informácie môžete sledovať na: https://www.facebook.com/The-path-to-the-independent-life-111295000341021/?ref=page_internal

Prílohy:
SúborDÁTUMPORADIE
Stiahnuť tento súbor (Project performance-manual.pdf)Project performance manual30.06.2022009
Stiahnuť tento súbor (Keep me safe.pdf)Keep me safe 30.06.2022008
Stiahnuť tento súbor (Hydrotherapy.pdf)Hydrotherapy30.06.2022007
Stiahnuť tento súbor (Hipotherapy.pdf)Hipotherapy30.06.2022006
Stiahnuť tento súbor (Canisteraphy.pdf)Canisteraphy 30.06.2022005
Stiahnuť tento súbor (Basal stimulation.pdf)Basal stimulation 30.06.2022004
Stiahnuť tento súbor (Art+Music therapy...pdf)Art + Music therapy 30.06.2022003
Stiahnuť tento súbor (Art in community.pdf)Art in community30.06.2022002
Stiahnuť tento súbor (Alternative sports.pdf)Alternative sports 30.06.2022001

PROJEKTY

CSS Sibírka sa stala súčasťou medzinárodného projektu Erasmus+ „EFDI – Ecological Future Diverse and Inclusive“ (Ekologická budúcnosť - rozmanitá a inkluzívna) , ktrého nosnou témou je enviro...

Projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie EPH. Súčasné obdobie pandémie prinieslo zmeny vo fungovaní v našej Sibírke. Pri uvoľňovaní opatrení počas leta chceli opäť poskytnúť bezpečné...

Taktiež ďakujeme Hlavnému mestu SR Bratislava za podporu projektu TVORÍME SPOLU, ktorého boli záujmové aktivity pre deti  s narušeným psychomotorickým vývinom, detí s poruchou...

Ďakujeme Hlavnému mestu SR Bratislava za podporu projektu RODIČOVSTVO JE AJ RADOSŤ, ktorého zámerom bola podpora rodičov a ich detí so zdravotným postihnutím, ktorí stratili radosť z rodičovstva....

Cieľom projektu je pokračovať vo vzdelávaní odborníkov , aby naďalej mohli zvyšovať kvalitu vzdelávania dospelých v prostredí CSS Sibírka a to posilňovaním zručností a prinesením nových metód v...

„The path to the indipendend life“ projekt Erasmus+ v rámci strategických partnerstiev v oblasti  spolupráce a výmeny osvedčených postupov na medzinárodnej úrovni sa nám úspešne...

Pracovníci DSS Sibírka sa zúčastnili medzinárodného projektu prostredníctvom Erasmu+, kde spolupracovali s odborníkmi z Estónska, Cypru, Švédska a Rakúska. Projektový tím hľadal odpovede na...

Ak máte chuť nás podporiť, môžete tak urobiť poukázaním akejkoľvek sumy na náš darovací účet číslo SK68 8180 0000 0070 0047 2755 vedenom v Štátnej pokladnici. Do účelu platby stačí uviesť "Dar". Všetky získané prostriedky sú používané na zvyšovanie kvality života prijímateľov našich sociálnych služieb - našich klientov. Za podporu ďakujeme.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA, Sibírska 69, 831 02 Bratislava
Telefón: +421 2 4446 1207; +421 2 4446 1208, E- mail: sibirka(@)sibirka.sk

© CSS Sibírka. Všetky práva vyhradené.