previous arrow
next arrow
Slider

 

FYZIOTERAPIA

 

Tím oddelenia rehabilitácie je tvorený troma fyzio- terapeutkami. Tie, vďaka svojmu odbornému vzdelaniu pravidelne kontrolujú stav pohybového aparátu klientov, na základe čoho tvoria individuálny rehabilitačný plán.

 

Čítať ďalej...

 

OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ

V DSS Sibírka poskytujeme starostlivosť 38 klientom s obmedzenou participáciou prostredníctvom ambulantnej, týždennej a celoročnej pobytovej formy.


 

Čítať ďalej...

 

SOCIÁLNA PRÁCA

Bližšie podmienky poskytovania sociálnych služieb upravuje Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č.2/2023 zo dňa 31.03.2023. Sociálny pracovník spracúva sociálnu agendu, prijíma žiadosti o umiestnenie, spracúva záznamy (dochádzku, stravu), vypočítava úhradu, spracúva sociálne anamnézy, smernice, podieľa sa na organizovaní kultúrno-spoločenských a športových akcií pre prijímateľov.

Čítať ďalej...

 

TERAPIE

 

Náš terapeuticko-diagnostický tím tvoria odborní zamestnanci so vzdelaním v pomáhajúcich profesiách ako napríklad špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, sociálna práca a psychológia. Poskytujeme odborné činnosti ako:

Čítať ďalej...

Ak máte chuť nás podporiť, môžete tak urobiť poukázaním akejkoľvek sumy na náš darovací účet číslo SK68 8180 0000 0070 0047 2755 vedenom v Štátnej pokladnici. Do účelu platby stačí uviesť "Dar". Všetky získané prostriedky sú používané na zvyšovanie kvality života prijímateľov našich sociálnych služieb - našich klientov. Za podporu ďakujeme.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA, Sibírska 69, 831 02 Bratislava
Telefón: +421 2 4446 1207; +421 2 4446 1208, E- mail: sibirka(@)sibirka.sk

© CSS Sibírka. Všetky práva vyhradené.