previous arrow
next arrow
Slider

Úspechy klientov a zamestnancov DSS Sibírka.

Praktická príprava študentov

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského dlhoročne spolupracuje s našim zariadením. Študenti špeciálnej a liečebnej pedagogiky získavajú u nás praktické skúsenosti ako podporovať a sprevádzať deti a dospelých s viacnásobným postihnutím. Tešíme sa, že prácu našich vychovávateľov – terapeutov si vážia a oceňujú. Tiež pre nás je to veľká príležitosť odovzdávať skúsenosti mladým a zanietením ľuďom.

Radničkine trhy 2012

Na 12. ročníku Radničkiných trhoch sme získali pochvalu za „keramický šach“. Veríme, že náš výrobok spríjemní zimné večery pri šachovej partičke.

Radničkine trhy 2011

Posledný septembrový víkend sme opäť strávili na Radničnom námestí , kde sme prezentovali výrobkynašich klientov. Výtvarné diela vznikajú pod vedením našich výtvarníčok – keramické pod vedením Katky Ivančíkovej a hodvábne pod vedením Zuzky Botekovej.

Porotu tento rok zaujali veľkorozmerné keramické nádoby, keramické lampy a zrkadlá s motívmi divých makov a tak sme šťastní odchádzali s ocenením NAJLEPŠÍ VÝROBCA.

Radničkine trhy 2010

V kategórii „Najlepšie umelecké dielo“ naplnila svoje sny Zdenka Gomolová. Za kolekciu klaunov, ktorá vznikala pod vedením keramičky Kataríny Ivančíkovej, získala ocenenie na 10. ročníku Radničkiných trhov. Tento rok nám pri prezentácii výrobkov na Primaciálnom námestí pomáhali aj rodičia našich klientov a priatelia. Ďakujeme im, že svojou dobrovoľníckou prácou nám pomohli zúčastniť sa RT 2010 a radovať sa z úspechu.

Výtvarný salón ZPMP 2010

Aj v tomto roku prezentovali naši klienti svoje výtvarné práce na Výtvarnom salóne ZPMP 2010. V kategórii „keramika“ naša klientka získala úspešné ocenenie.Víťazné dielo, ako i ďalšie iné vznikajú pod vedením keramičky Kataríny Ivančíkovej.

Radničkine trhy 2009

Konečne! Po dvoch studených rokoch, nás tento rok po celé dva dni sprevádzalo slnko. Opäť sme na nádvorí Sv. Juraja a S. Jana Nepomuckého v Primaciálnom paláci mohli prezentovať výrobky našich klientov – keramické misky, šperky, hodvábne šály a batikované textilné tašky.

Veľkú radosť sme mali aj zo získaného ocenenia v kategórii NAJLEPŠÍ TVORCA. Michal Višňovský získal toto ocenenie za výtvarné spracovanie keramických mačiek. Žial, toto dielko sa nám nepodarilo zachrániť pred kúpou. Veríme však, že pod vedením našej keramičky Katky Ivančíkovej vzniknú ďalšie krásne dielka.

Radničkine trhy 2008

Po roku sa opäť naše zariadenie a hlavne práce našich klientov prezentovali na tomto podujatí. V našom stánku sme ponúkali hlavne keramické výrobky, ručne maľované hodvábne šály. Po dvoch chladných dňoch nás hrialo ocenenie, ktoré sme získali za najlepšie výtvarné dielo "Sova", ktoré pod vedením našej keramičky Kataríny Ivančíkovej vytvoril Peter Richter.

Bronzová medaila za dlhoročnú a obetavú prácu pri výučbe, odbornej a praktickej príprave študentov špeciálnej pedagogiky

Pri príležitosti osláv 40. výročia denného štúdia špeciálnej pedagogiky 15. novembra 2007 udelila Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave kolektívu pracovníkov nášho zariadenia bronzovú medailu za dlhoročnú a obetavú prácu pri výučbe, odbornej a praktickej príprave študentov špeciálnej pedagogiky.
Ďakovný list vedenie PdF UK udelilo týmto bývalým a súčasným zamestnancom:
Mgr. Martine Betinovej
Mgr. Lenke Borošovej
Mgr. art. Zuzane Botekovej
Mgr. Daniele Lomnickej
Mgr. Jane Strašilovej

Radničkine trhy 2007

S veľkým úspechom sa stretlo naša ostatná účasť na radničkinych trhoch, kde sme prezentovali práce našich detí. Porota nám udelila diplom v kategórii NAJLEPŠIE ZARIADENIEza keramické výrobky a výrobky z textilu s novými technikami.

Výtvarný salón ZPMP 2007

Hlavná cena Výtvarného salónu ZPMP 2007. Kolektív autorov malieb z DSS pre deti a dospelých na Sibírskej ulici 69 v Bratislave.
Nočné impresie - Višňovský Michal
Farebné sny - Beladičová Angelika
Pocta Hundertwasserovi - Gomolová Zdenka
Do neznáma - Nezhyba Kristián

Ak máte chuť nás podporiť, môžete tak urobiť poukázaním akejkoľvek sumy na náš darovací účet číslo SK68 8180 0000 0070 0047 2755 vedenom v Štátnej pokladnici. Do účelu platby stačí uviesť "Dar". Všetky získané prostriedky sú používané na zvyšovanie kvality života prijímateľov našich sociálnych služieb - našich klientov. Za podporu ďakujeme.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA, Sibírska 69, 831 02 Bratislava
Telefón: +421 2 4446 1207; +421 2 4446 1208, E- mail: sibirka(@)sibirka.sk

© CSS Sibírka. Všetky práva vyhradené.