previous arrow
next arrow
Slider

Čo zverejnili médiá o DSS Sibírka.

Cesty nádeje - STV 2

V dnešnej relácii sme sa pokúsili urobiť sondu do úrovne Domovov sociálnej starostlivosti. Navštívili sme ich dva. Jeden v bratislavskej štvrti Lamač, kde okrem služieb pre mentálne postihnutých vytvorili aj chránené bývanie. Domov pracuje na pomerne dobrej úrovni - aj vďaka riaditeľke tohto zariadenia. V práci výchovných a sociálnych pracovníkov domova však vyvstal pomerne naliehavý problém: súžitie mentálne postihnutých s ľuďmi s psychickými chorobami. Ako riešiť tento problém? Na túto otázku odpovie riaditeľka DSS v Lamači. Druhým DSS, ktorý sme navštívili, je zariadenie na Sibírskej ulici v Bratislave. Tento domov patrí k tým dobrým. K tomu, aby dospeli pracovníci k takémuto konštatovaniu, museli prekonať veľa prekážok. Najväčším problémom bola rekonštrukcia stavby, bývalej škôlky. Práce boli náročné nielen pre personál, ale aj samotných klientov-chovancov. Náročnej úlohy sa zmocnili s vervou, ktorá priniesla vynikajúce výsledky. Ale o tom všetkom už bližšie v našej relácii.

Relácia sa žiaľ už nenachádza v archíve RTVS.

Zuzana Boteková: Cestička sa vždy nájde - SME

"Z maľovania majú deti hlavne pocit zážitku, vnímajú, že niečo robia, že sa čosi odohráva," hovorí o výtvarnej tvorbe detí z Domova sociálnych služieb Zuzana Boteková. "Obrázky sme s deťmi namaľovali spoločnými silami. Mnohé totiž majú aj viacnásobné postihnutie, niektoré sú ležiace a mimo postele môžu kvôli chrbtici stráviť maximálne hodinu," vysvetľuje. Výstava Reč srdca, ktorá predstavuje okolo sto originálnych a nápaditých malieb hendikepovaných detí, má vernisáž dnes o 17.00 v Pálffyho paláci na Zámockej ulici...

Viac si môžete prečítať v archive denníka SME.

Strana 2 z 2

Ak máte chuť nás podporiť, môžete tak urobiť poukázaním akejkoľvek sumy na náš darovací účet číslo SK68 8180 0000 0070 0047 2755 vedenom v Štátnej pokladnici. Do účelu platby stačí uviesť "Dar". Všetky získané prostriedky sú používané na zvyšovanie kvality života prijímateľov našich sociálnych služieb - našich klientov. Za podporu ďakujeme.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA, Sibírska 69, 831 02 Bratislava
Telefón: +421 2 4446 1207; +421 2 4446 1208, E- mail: sibirka(@)sibirka.sk

© CSS Sibírka. Všetky práva vyhradené.